түлшний хэмжилтийн цахилгаан хавхлага

  • Cummins түлшний насосны Bosch түлшний даралт зохицуулагч хэмжих нэгж 0928400617

    Cummins түлшний насосны Bosch түлшний даралт зохицуулагч хэмжих нэгж 0928400617

    YS-ийн үйлдвэрлэсэн Bosch түлш хэмжих төхөөрөмж (түлш хэмжих хавхлага) нь дизель хөдөлгүүрийн түлшний хангамжийн системийн хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг юм.Энэ нь нийтлэг төмөр замын системийн даралтыг тохируулах шаардлагыг хангахын тулд түлшний төмөр замд орж буй түлшний хэмжээг хянадаг.Төмөр замын даралтын мэдрэгчтэй хамт төмөр замын даралтын хаалттай хэлхээний хяналтыг бүрдүүлдэг.

    YS-ийн үйлдвэрлэсэн Bosch түлш хэмжих хавхлагын англи товчлол нь ZME, MEUN, Delphi системийг IMV хавхлага, Denso системийг SCV хавхлага эсвэл PCV хавхлага гэж нэрлэдэг.