CAT түлшний форсунк

 • 336 экскаватор C7/C9 хөдөлгүүрт зориулсан CAT төрлийн түлш форсунк 263-8218

  336 экскаватор C7/C9 хөдөлгүүрт зориулсан CAT төрлийн түлш форсунк 263-8218

  CAT төрлийн YS төрөл бүрийн түлшний форсункууд нь дээд зэргийн гүйцэтгэл, урт наслалтаар хангадаг бөгөөд үүнээс гадна түлшний үр ашгийг оновчтой болгож, утаа ялгаруулалтыг баталгаажуулдаг.

  Манай үйлчлүүлэгчид YS форсункийн чанарт итгэдэг, YS форсункийн бүрээс нь форсункийг хэт их элэгдэл, бохир түлшний элэгдэлээс хамгаалдаг тул манай форсунк нь 3 дахин илүү элэгдлийн хугацааг өгдөг.Инжекторын ашиглалтын хугацаа урт байна гэдэг нь хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааны зардлыг бууруулна гэсэн үг.

 • 330 экскаваторын C9 хөдөлгүүрт зориулсан CAT төрлийн CaterPillar түлшний форсунк 235-2888

  330 экскаваторын C9 хөдөлгүүрт зориулсан CAT төрлийн CaterPillar түлшний форсунк 235-2888

  CAT төрлийн YS төрөл бүрийн түлшний форсункууд нь дээд зэргийн гүйцэтгэл, урт наслалтаар хангадаг бөгөөд үүнээс гадна түлшний үр ашгийг оновчтой болгож, утааны ялгаруулалтыг хангадаг.

  Манай үйлчлүүлэгчид YS форсункийн чанарт итгэдэг, YS форсункийн бүрээс нь форсункийг хэт их элэгдэл, бохир түлшний элэгдэлээс хамгаалдаг тул манай форсунк нь 3 дахин илүү элэгдлийн хугацааг өгдөг.Инжекторын ашиглалтын хугацаа урт байна гэдэг нь хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааны зардлыг бууруулна гэсэн үг.

 • 3114/3116/3126 экскаваторын CAT CaterPillar түлш форсунк 127-8216

  3114/3116/3126 экскаваторын CAT CaterPillar түлш форсунк 127-8216

  CAT төрлийн YS төрөл бүрийн түлшний форсункууд нь дээд зэргийн гүйцэтгэл, урт наслалтаар хангадаг бөгөөд үүнээс гадна түлшний үр ашгийг оновчтой болгож, утааны ялгаруулалтыг хангадаг.

  Манай үйлчлүүлэгчид YS форсункийн чанарт итгэдэг, YS форсункийн бүрээс нь форсункийг хэт их элэгдэл, бохир түлшний элэгдэлээс хамгаалдаг тул манай форсунк нь 3 дахин илүү элэгдлийн хугацааг өгдөг.Инжекторын ашиглалтын хугацаа урт байна гэдэг нь хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааны зардлыг бууруулна гэсэн үг.

 • 312D/313D/320D/321D/323D/C6.4 экскаваторын CAT CaterPillar түлш форсунк 326-4700

  312D/313D/320D/321D/323D/C6.4 экскаваторын CAT CaterPillar түлш форсунк 326-4700

  CAT төрлийн YS төрөл бүрийн түлшний форсункууд нь дээд зэргийн гүйцэтгэл, урт наслалтаар хангадаг бөгөөд үүнээс гадна түлшний үр ашгийг оновчтой болгож, утааны ялгаруулалтыг хангадаг.

  Манай үйлчлүүлэгчид YS форсункийн чанарт итгэдэг, YS форсункийн бүрээс нь форсункийг хэт их элэгдэл, бохир түлшний элэгдэлээс хамгаалдаг тул манай форсунк нь 3 дахин илүү элэгдлийн хугацааг өгдөг.Инжекторын ашиглалтын хугацаа урт байна гэдэг нь хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааны зардлыг бууруулна гэсэн үг.