Common Rail түлшний хушууны бэхэлгээний самар

  • Denso түлшний форсункийн хошууны таг самар цорго бэхэлгээний самар 7# форсунк 095000-0760/5800

    Denso түлшний форсункийн хошууны таг самар цорго бэхэлгээний самар 7# форсунк 095000-0760/5800

    YS компанийн үйлдвэрлэсэн дизель түлшний форсункад зориулсан хушууны бэхэлгээний самар гурван төрлийн байдаг: Bosch төрлийн хушууны тагны самар, Денсо төрлийн хушууны тагны самар, Картер хошууны тагны самар.

    Түлшний форсункийн их бие, түлшний форсункийн зайны блок, зүү хавхлагыг түлшний форсункийн хошууны тагны самараар дамжуулан бүхэлд нь угсардаг.

    YS түлшний форсункийн хушууны бэхэлгээний самар чанарын хувьд найдвартай, суурилуулахад хялбар бөгөөд хушууны тагны самар үйлдвэрлэх процесс сайжирсан нь хэрэглэгчдийн эдийн засгийн зардлыг бууруулдаг.