Common Rail Valve Set

  • Дизель түлшний форсункад зориулсан Bosch CR хавхлагын багц F00RJ01692(FOORJ01692) 0445120153

    Дизель түлшний форсункад зориулсан Bosch CR хавхлагын багц F00RJ01692(FOORJ01692) 0445120153

    YS нь дэлхийн хэрэглэгчдэд төрөл бүрийн дизель хөдөлгүүрт зориулсан 150 гаруй төрлийн Bosch хавхлагын угсралтыг санал болгож чадна.Инжекторын хавхлагын багц нь инжекторын шахалтыг хянах чухал хэсэг юм.YS түлшний форсункийн хавхлагын угсралт нь түлш шахах, түлшний буцах үйл явцыг хянах үед хурдан хариу өгөх хурдтай, түлш шахах эзэлхүүн болон түлш шахах хугацааг нарийн хянах чадвартай тул түлшний форсункийн ашиглалтын хугацааг сайжруулж, хэрэглэгчийн зардлыг бууруулдаг.